.

Podnikanie je určitým lákadlom pre viacerých ľudí a zo začiatku je potrebný silný optimizmus. No žiaľ, každý rok údajne "sekne" s podnikaním až okolo 9000 spoločností a nevraviac o tých, ktoré činnosť ukončiť chcú, no zatiaľ nevedia nájsť cestu k tomu, ako. Oficiálne existuje až 6 spôsobov, ako sa dá v takomto rozhodnutí pokračovať, no ale asi už vopred tušíme, že v skutočnosti tie cesty nemusia byť práve jednoduché. Na začiatok si teda uverejnime tých šesť oficiálych spôsobov a následne sa na niektoré pozrieme trochu bližšie . Takže oficiálne cesty:

klíče

•         Likvidácia s.r.o., Konkurz s.r.o., Zlúčenie s.r.o. , Zrušenie súdom z podnetu úradnej povinnosti
•         Predaj firmy zmluvou o predaji podniku, Predaj firmy zmluvou týkajúcej sa prevodu obchodného podielu
Jednou z najčastejších ciest je práve posledná zmienená Zmluva o prevode obchodného podielu. Jej častá voľba je spôsobená zrejme tým, že  sa oproti ostatným bodom považuje za relatívne jednoduchšiu a to aj po finančnej, no i časovej stránke. V skratke zmysel tejto zmluvy označiť ako spôsob, pomocou ktorého sa zmení majiteľ spoločnosti. Bremeno ako aj práva dotyčného majiteľa tak poputujú do rúk osoby, ktorá má o odkúpenie a následné vedenie spoločnosti svojim smerom záujem. Súčasný majiteľ môže spoločnosť predať buď  spoločníkovi, alebo aj úplne novej osobe, ktorá vlastníkom zatiaľ nie je a ani nebola.

.

dohody

Podobným spôsobom možno nazvať aj cestu formou zlúčenia s.r.o., kedy sa kormidla riadenia podniku ujme nová spoločnosť. Oproti vyššie zmienenej ceste však neprichádza iba zmena na poste nového vlastníka, v tomto prípade podnik odkupuje celá nová spoločnosť. To znamená, že oproti predošlému vyššie zmienenému prípadu pôvodná spoločnosť zaniká a svoju podobu zveruje do rúk komplet novej spoločnosti. Takéto odkúpenie býva viditeľné skôr v prípade väčších, vzájomne konkurujúcich si rivalov. Odkúpením spoločnosti tak konkurenčná spoločnosť istí svoje veľké víťazstvo na trhu. 

Zánik podnikateľskej činnosti
4.5 (90%)2
.

Related Posts

Manažér s vlastným časom: Sám sebe pánom

Prečo je s.r.o najpoužívanejšia forma podnikania ?

(Ne)obvyklé podnikanie

Organizované plánovanie pre budúcich podnikateľov

Podnikanie cez YouTube

Podnikanie je ľahšia cesta. Skutočne?